A Nyírbátori Kerekerdő Óvoda 2020 januárjában pályázatot nyújtott be az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre.

A bíráló bizottság pályamunkánk alapján, óvodánkat méltónak találta a cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.

Megtisztelő számunkra, hogy jó gyakorlataink átadásával, bemutató foglalkozások, műhelymunkák szervezésével, hospitálási lehetőség felajánlásával segíthetjük az illetékességi területünkön működő köznevelési intézmények szakmai munkáját, hozzájárulhatunk pedagógiai eredményességük növeléséhez.

Igény esetén helyet és lehetőséget biztosítunk a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett pedagógus továbbképzések, és más szakmai rendezvények számára. Ehhez rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával, feltételekkel.

Jó gyakorlataink:

  1. Környezettudatos tartalmak, a fenntarthatóság pedagógiájának beépítési lehetőségei az óvodai nevelés teljes folyamatába, az óvodában folyó gyermeki tevékenységekbe. Zöld jeles napok, programok megvalósítása során az egészségtudatos és környezettudatos magatartás megalapozása. (Madarak és fák napja, Fürkész nap, Környezetvédelmi hét)

 

  1. A népi kultúra és a közvetlen környezet hagyományainak, értékeinek átadása komplex délelőtti tevékenység keretében.

 

Kapcsolattartó: Jónásné Vári Ibolya

Elérhetőségek:

Telefon:          42/281-863

                        70/4566531

E-mail:            ovinyb@gmail.com