A Nyírbátori Kerekerdő Óvoda 2023. januárjában pályázatot nyújtott be az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre.

Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján- az Oktatási Hivatal köznevelésielnökhelyettese magas színvonalú pályamunkánk alapján, óvodánkat méltónak találta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.

Megtisztelő számunkra, hogy jó gyakorlataink átadásával, bemutató foglalkozások, műhelymunkák szervezésével, hospitálási lehetőség felajánlásával segíthetjük az illetékességi területünkön működő köznevelési intézmények szakmai munkáját, hozzájárulhatunk pedagógiai eredményességük növeléséhez. A jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Igény esetén helyet és lehetőséget biztosítunk a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett pedagógus továbbképzések, és más szakmai rendezvények számára. Ehhez rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával, feltételekkel.

 

Jó gyakorlataink:

  • Környezettudatosság a néphagyományokban – komplex délelőtti tevékenység
  • Ovisakk – komplex személyiségfejlesztés a tehetséggondozó csoportban
  • Boldogságpercek – érzelmi intelligencia és pozitív gondolkodás fejlesztése
  • Mozgásos tevékenységek, alternatív mozgásfejlesztési lehetőség – Mozgáskotta eszköz használata

 

Kapcsolattartó: Jónásné Vári Ibolya

Elérhetőségek:

Telefon:          42/281-863

                        70/4566531

E-mail:            ovinyb@gmail.com