Szeretettel köszöntjük a kedves látogatókat Óvodánk honlapján!

 

Reméljük, hogy sikerül egy kis betekintést engedni az óvoda mindennapi életébe. Megörökítettük a legérdekesebb pillanatokat, melyek a gyermekek számára érdekesek, és élményként élték meg. Igyekszünk segíteni abban, hogy az otthoni szabadidejüket is hasznosan töltsék el.

 

„Ha jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot,

Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát,

Ha terved egy életre szól, embert nevelj!”

(kínai mondás)

 

 

AZ ÓVODA RÖVID BEMUTATÁSA

 

A Nyítnikék Tagóvoda 1980-ban épült, Nyírbátorban a József Attila utca 7. sz. alatt található, a külvárosban helyezkedik el, a központtól, nevezetességektől távol. Jelenleg 100 férőhelyes, 4 csoportnak helyet adó nevelési intézmény. Óvodánk épülete 35 éves, ettől függetlenül barátságos, esztétikus, melegséget sugárzó környezetben várjuk, a hozzák érkező gyermekeket. Tágas udvarunknak köszönhetően sok lehetőség van a mozgás és a játék mindennapi megélésére. Óvodánk szervezeti kerete, eszközrendszere minden gyermek számára biztosítja a fejlődéshez szükséges hátteret, lehetővé teszi az aktív tevékenykedést, készségek, rész képességek fejlődését, az elmélyült szabad játék kibontakozását.

A gyermekek összetételére jellemző, hogy 96%-ban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, roma gyermekek. Az itt élő családok többségére jellemző, hogy alacsony szociokulturális háttérrel rendelkeznek, nehéz anyagi körülmények között élnek.

Az óvoda dolgozói jól ismerik a gyermekeket, néhányuk több mint két évtizede neveli őket. Közösen törekszünk a szülők bevonásával, a szülői szerepek erősítésével a fejlődés lehetőségét biztosítani. Az óvoda, óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkciója mellett nagymértékű kompenzáló szerepet is betölt. Így biztosítja az ide járó gyermekek felzárkóztatását, iskolakezdéshez szükséges pszichikus funkciók, képességek fejlődését. Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermek szociokulturális hátterét, egyéni sajátosságait, otthonról hozott ismereteit és erre építve végezzük felzárkóztató és hátránykompenzáló tevékenységeinket.

Nevelésünk alapja az adaptív szemlélet, az inkluzíó, a gyermekekbe vetett hít, a bátorító nevelés az elfogadó, támogató attitűd.  Lehetőséget biztosítunk a tehetségek kibontakoztatására. Élményszerzési lehetőséget teremtünk a gyermekek számára a helyi pedagógus bábcsoport előadásaival, ahol nagy szerephez jut az anyanyelvi, esztétikai, erkölcsi nevelés. Sétákkal, kirándulásokkal, megfigyelésekkel, egyéni megtapasztalásokkal bővítjük ismereteiket, fejlesztjük kognitív képességeiket. Ünnepeinken, jeles napjainkon, rendezvényeinken tovább visszük, ápoljuk a népi hagyományokat, aktívan bekapcsolódunk a város rendezvényeibe.

Óvodapedagógusaink kreatívak, innovatívak, nyitottak az újszerű elvárások befogadására, toleránsak, segítőkészek empatikusak. Csoportjaikban a közösségnevelés fontos értékei a másság elfogadása, a pozitív erkölcsi normák közvetítése és kialakítása.

A korrekciós fejlesztéshez, az eltérő fejlődési ütemű gyerekek ellátásához megfelelő szakember áll a rendelkezésre, melyet a Pedagógiai Szakszolgálat biztosít: logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus. A fejlődés támogatására a fenntartó még egy fejlesztő pedagógust biztosít intézményi szinten, megosztva a másik tagóvodával.

Kiemelt feladatunk az anyanyelvi nevelés, mozgásfejlesztés, egészséges életmód szokásainak alapozása, családok szemléletének formálása. Jelentős a gyermekvédelmi munka. A családok segítséget kapnak szociális, gyermekjóléti, egészségvédelmi- gondozási feladatok ellátásában.

Rugalmasan kezeljük a programjainkat, figyelembe véve a szülői igényeket. Olyan tartalmas eseményeket, rendezvényeket szervezünk nyílt napok keretében, ahol a szülő a gyermekével való kapcsolatát mélyíti, kötelékük tartalmasabbá tételéhez ötleteket gyűjthetnek, miközben ismereteket szereznek az óvoda életéről, szabályairól, szokásairól.

 

Alkalmazotti közösségünk:

Tagóvoda vezető: Böszörményi Barnabásné
Munkaközösség vezető: Cséke Dóra Katalin

Csoport neve

Óvodapedagógusok

Dajka néni

Mókus

Fodor Lászlóné – Katika néni

Cséke Dóra Katalin – Dóra néni

Kerezsiné Nagy Rita – Rita néni

Micimackó

Böszörményi Barnabásné – Marika néni

Obritonné Vrancsik Tünde – Tünde néni

Ráczné Petics Beáta – Beáta néni

Pipacs

Kiss Tünde – Tünde néni

Hatházi Csabáné – Hajni néni

Szabó-Simon Patrícia – Patrícia néni

Napraforgó

Kaplonyi Józsefné – Edit néni

Verébné Miklósi Beáta – Beáta néni

Kertész Kitti – Kitti néni

Pedagógiai asszisztens

Kicsák Mónika – Mónika néni

 

 

Nyitva tartás

Reggel 7,00 órától

Délután 17,00 óráig

 

Támogatjuk, ösztönözzük a kiemelkedő képességek kibontakoztatását: tevékenységek formájában: kézműves tevékenységek, mozgásműveltség alapozása, tánc.

 

Tehetséggondozó tevékenységeink

Tevékenységek

Felelősök

„Cinege” tánccsoport

Cséke Dóra Katalin

Obritonné Vrancsik Tünde

„Bozsik” futballcsapat

Hatházi Csabáné

“Csillagok” roma tánccsoport

Kiss Tünde

Hatházi Csabáné


Fontosabb ünnepeink, nyílt napjaink, rendezvényeink

 

Tevékenységek

Ősz búcsúztató, Egészség hét nyílt nap

Mikulás

Karácsony

Farsang

Télűzés, kiszebáb égetés

Húsvétozó

Micimackó mesemondó délelőtt

Gyermeknap

Évzáró

Múzeumlátogatás

Élményszerző séták