Szeretettel köszöntjük a kedves látogatókat Óvodánk honlapján!

 

Reméljük, hogy sikerül egy kis betekintést engedni az óvoda mindennapi életébe. Megörökítettük a legérdekesebb pillanatokat, melyek a gyermekek számára érdekesek, és élményként élték meg. Igyekszünk segíteni abban, hogy az otthoni szabadidejüket is hasznosan töltsék el.

 

„Ha jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot,

Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát,

Ha terved egy életre szól, embert nevelj!”

(kínai mondás)

 

 

AZ ÓVODA RÖVID BEMUTATÁSA

 

A Nyítnikék Tagóvoda 1980-ban épült, Nyírbátorban a József Attila utca 7. sz. alatt található, a külvárosban helyezkedik el, a központtól, nevezetességektől távol. Jelenleg 100 férőhelyes, 4 csoportnak helyet adó nevelési intézmény. Óvodánk épülete 35 éves, ettől függetlenül barátságos, esztétikus, melegséget sugárzó környezetben várjuk, a hozzák érkező gyermekeket. Tágas udvarunknak köszönhetően sok lehetőség van a mozgás és a játék mindennapi megélésére. Óvodánk szervezeti kerete, eszközrendszere minden gyermek számára biztosítja a fejlődéshez szükséges hátteret, lehetővé teszi az aktív tevékenykedést, készségek, rész képességek fejlődését, az elmélyült szabad játék kibontakozását.

A gyermekek összetételére jellemző, hogy 96%-ban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, roma gyermekek. Az itt élő családok többségére jellemző, hogy alacsony szociokulturális háttérrel rendelkeznek, nehéz anyagi körülmények között élnek.

Az óvoda dolgozói jól ismerik a gyermekeket, néhányuk több mint két évtizede neveli őket. Közösen törekszünk a szülők bevonásával, a szülői szerepek erősítésével a fejlődés lehetőségét biztosítani. Az óvoda, óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkciója mellett nagymértékű kompenzáló szerepet is betölt. Így biztosítja az ide járó gyermekek felzárkóztatását, iskolakezdéshez szükséges pszichikus funkciók, képességek fejlődését. Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermek szociokulturális hátterét, egyéni sajátosságait, otthonról hozott ismereteit és erre építve végezzük felzárkóztató és hátránykompenzáló tevékenységeinket.

Nevelésünk alapja az adaptív szemlélet, az inkluzíó, a gyermekekbe vetett hít, a bátorító nevelés az elfogadó, támogató attitűd.  Lehetőséget biztosítunk a tehetségek kibontakoztatására. Élményszerzési lehetőséget teremtünk a gyermekek számára a helyi pedagógus bábcsoport előadásaival, ahol nagy szerephez jut az anyanyelvi, esztétikai, erkölcsi nevelés. Sétákkal, kirándulásokkal, megfigyelésekkel, egyéni megtapasztalásokkal bővítjük ismereteiket, fejlesztjük kognitív képességeiket. Ünnepeinken, jeles napjainkon, rendezvényeinken tovább visszük, ápoljuk a népi hagyományokat, aktívan bekapcsolódunk a város rendezvényeibe.

Óvodapedagógusaink kreatívak, innovatívak, nyitottak az újszerű elvárások befogadására, toleránsak, segítőkészek empatikusak. Csoportjaikban a közösségnevelés fontos értékei a másság elfogadása, a pozitív erkölcsi normák közvetítése és kialakítása.

A korrekciós fejlesztéshez, az eltérő fejlődési ütemű gyerekek ellátásához megfelelő szakember áll a rendelkezésre, melyet a Pedagógiai Szakszolgálat biztosít: logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus. A fejlődés támogatására a fenntartó még egy fejlesztő pedagógust biztosít intézményi szinten, megosztva a másik tagóvodával.

Kiemelt feladatunk az anyanyelvi nevelés, mozgásfejlesztés, egészséges életmód szokásainak alapozása, családok szemléletének formálása. Jelentős a gyermekvédelmi munka. A családok segítséget kapnak szociális, gyermekjóléti, egészségvédelmi- gondozási feladatok ellátásában.

Rugalmasan kezeljük a programjainkat, figyelembe véve a szülői igényeket. Olyan tartalmas eseményeket, rendezvényeket szervezünk nyílt napok keretében, ahol a szülő a gyermekével való kapcsolatát mélyíti, kötelékük tartalmasabbá tételéhez ötleteket gyűjthetnek, miközben ismereteket szereznek az óvoda életéről, szabályairól, szokásairól.

 

Alkalmazotti közösségünk:

Tagóvoda vezető: Böszörményi Barnabásné
Munkaközösség vezető: Cséke Dóra Katalin

Csoport neve Óvodapedagógus Dajka
Mókus csoport Cséke Dóra Katalin– Dórika néni

Katona Ágnes – Ágika néni

Bíró Boglárka – Bogi néni
Micimackó csoport Böszörményi Barnabásné- Marika néni

Gaálné Kósa Melinda – Melinda néni

Ráczné Petics Beáta – Bea néni
Pipacs csoport Tóthné Barna Júlia – Julika néni

Bodnár Panna – Panna néni (nevelést segítő munkatárs)

Kertész Kitti – Kittike néni
Napraforgó csoport Barnainé Gere Alexandra – Szandi néni

Nagyné Soós Brigitta – Brigi néni (nevelést segítő munkatárs)

Kovács Miklósné – Erika néni
  Pedagógiai asszisztens:
Kicsák Mónika – Mónika néni
 


Nyitva tartás

Reggel 7,00 órától

Délután 17,00 óráig

 

Támogatjuk, ösztönözzük a kiemelkedő képességek kibontakoztatását: tevékenységek formájában: kézműves tevékenységek, mozgásműveltség alapozása, tánc.

 

Tehetséggondozó tevékenységeink:

Tevékenységek       Felelősök
„Cinege” tánccsoport Cséke Dóra Katalin

Tóthné Barna Júlia

„Bozsik” futballcsapat Barnainé Gere Alexandra
„Csillagok” roma tánccsoport Cséke Dóra Katalin

Tóthné Barna Júlia

 

Fontosabb ünnepeink, nyílt napjaink, rendezvényeink

 

Tevékenységek

Ősz búcsúztató, Egészség hét nyílt nap

Mikulás

Karácsony

Farsang

Télűzés, kiszebáb égetés

Húsvétozó

Micimackó mesemondó délelőtt

Gyermeknap

Évzáró

Múzeumlátogatás

Élményszerző séták