Cím: 4300 Nyírbátor, József A. Utca 17.

   Óvodánk 2009. júniusában került átadásra. A helyi igényekhez igazodva egy uniós pályázat segítségével 4 csoportos óvodává alakították át. Így egy korszerű, minden igényt kielégítő épületet vehettünk át.

  Az óvoda a város olyan részén helyezkedik el, ahol jelentős a roma lakosság száma. Ezért a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya folyamatosan 80% fölött van. Fontos szempont, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni a szülőkkel a gyermekek érdekeit szem előtt tartva. Ezért nyílt napokat szervezünk, ahol a szülők betekintést nyerhetnek az óvodai életbe. Megismerhetik az egyes csoportok szokásait, figyelemmel kísérhetik gyermekük egész napos tevékenységét, és be is kapcsolódhatnak abba. Ez a szülő gyerek közti kapcsolatok erősítésére is kiválóan alkalmas.

   Nevelési programunkban kiemelt szerepet kap a környezettudatos nevelés, mi a személyes megtapasztaláson alapul. Ezért olyan programokat, és tevékenységeket szervezünk, ahol a gyerekek közel kerülhetnek az őket körülvevő környezethez, mindennapi élethez. Ezért fontosnak tartjuk, az egészséges életmód megalapozását. Ezek megvalósítását szolgálják kiemelt programjaink. Ide tartozik az év során megrendezésre kerülő autómentes nap, környezeti hét, Föld napja. Az egészséges életmódra való felhívásként a védőnő a fogorvos is szemléltető bemutatót tart a gyerekeknek játékos formában, a szülőknek felvilágosító jelleggel.

   A hagyományok ápolást tekintve a csoporton belül a születés és névnapokat tartjuk meg. Megemlékezünk az ünnepekről. Karácsony, Farsang, Húsvét nyílt nap keretén belül. Valamit a nemzeti ünnepekre is ráhangoljuk a gyereket.

  A városi rendezvényekből is aktívan kivesszük a részünket. A hagyományos szüreti felvonuláson, a mese és versmondó versenyeken részt veszünk. Az ügyes kezű gyerekek munkáit a kézműves jellegű pályázatokra nevezzük be. Ezekről a versenyekről sosem távozunk üres kézzel, mindig valamilyen díjazásban részesülünk.

A művelődési központ és az iskolák által szervezett programokon is aktív résztvevők vagyunk, melyek igen hangulatosak a gyerekek számára.

Az óvodán belüli életről:

   A tevékenységeket a környezeti nevelésre építjük. A séták alkalmával megfigyelhetik az időjárás változásit. Nyomon követhetik, hogy a környező kiskertek hogyan változnak meg az emberi kéz munkája által. Ellátogatunk a közeli kisboltba, a pékségbe, a vasútállomásra. Busszal bemegyünk a városba. Így ők is átélhetik az utazás, a vásárlás élményét. Megfigyelhetik, hogyan készül a pékáru a pékségbe. Gyakorolhatják az együttélés szabályait az utazások alkalmával. Mindezek által bővül az elsajátított ismeretanyag.

  A tágas udvar nemcsak a szabad mozgásra ad lehetőséget, hanem a hóval, homokkal, vízzel való kísérletezésre is. A saját zöldség és növény kertünket együtt tudjuk gondozni a gyerekek nagy örömére. Az uniós előírásoknak is megfelelő udvari eszközök pedig hozzájárulnak a mozgásigény kielégítésére. A szabad levegőn végezhető játékok, versenyek, közös torna levezetésére.

   A csoportok eszközei rengeteg lehetősséget adnak a szabad, illetve fejlesztő jellegű játékokra. A gyerekek kedvelik a meséket, ezért mese, illetve báb sarkok vannak kialakítva a csoportokon belül. A fiúk építési és autózási vágyaikat a nagy építő szőnyegen elégíthetik ki. Itt is változatos építő játékokat és járműveket biztosítunk. Közkedvelt még a babaszoba, itt főzhetnek, megvendégelhetik egymást, gyakorolhatják az otthon látott szerepeket.                                                 

   Az együtt tapasztalt élményekre építve pedig orvosos, boltos, fodrászos játékot is játszhatnak. Változatos társas és mozgásos játékra is lehetőség van, ahol a különböző gyerekdalok kapnak fontos szerepet. Kreativitásukat változatos kézműves technikákkal bontakoztathatják ki. A sok eszköz, és a személyes élmények hatására igen változatos, és ötletes játékok szoktak kialakulni, a gyerekek kezdeményezése által.

  A szülők gyermekük fejlődését nem csak a nyíltnapok alkalmával kísérhetik figyelemmel, hanem lehetőséget biztosítunk a személyes konzultációra az óvónőkkel, a pedagógiai szakszolgálat dolgozóival és a gyermekvédelmi felelőssel is. Így a szülők bármilyen jellegű problémával felkereshetik az óvoda dolgozóit, segítséget tudunk nyújtani a problémák megoldásában.

  Óvodánk, minden szempontból ideális a gyermekek személyiségének kibontakoztatására. Megfelelő légkörben tudják elsajátítani a sikeres iskolakezdéshez szükséges képességeket, készségeket, és kompetenciákat.

 

Óvodánknak fontos hártánycsökkentő szerepe van, ennek érdekében, ezekre fontos hangsúlyt fektetnünk: A gyermekek sokoldalú személyiség fejlesztése, és a felzárkóztatás érdekében szoros kapcsolatot ápolunk a helyi pedagógiai szakszolgálattal. Óvodánk olyan szerencsés helyzetben van, hogy mindez kiegészül egy függetlenített fejlesztő pedagógus munkájával. Vele napi kapcsolatban állunk, nagyban segíti a gyermekkel kapcsolatos fejlesztő munkát.

Óvodánkban még működik a DIOO program (Digitális Okosjáték Óvodásoknak) mely játékos formában segít a gyermekek képességfejlesztésében illetve fejlődésének nyomon követésében.

Rendelkezünk okoskocka készlettel, mozgás kottával, só szobával. és számos mozgás fejlesztő eszközzel, biciklikkel, kis motorokkal.

Bábelőadókat fogadunk, melyek lehetővé teszik, hogy ezek a gyermekek is színházi körülmények között ismerkedjenek meg az irodalmi alkotásokkal.

Kapcsolatban állunk az egészségfejlesztési irodával, mely számos programot biztosít számunkra az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos gondolkodás terén.  Ez szintén kiemelt sajátosságunk. A szülőket is bevonva törekszünk a környezettudatos szemlélet megalapozására, elmélyítésére.

A tehetséggondozás terén a Bozsik foci programban veszünk részt. Illetve vers, mesemondó és rajz versenyeken vesznek részt a gyermekeink, valamit, sport vetélkedőkön. Óvodánkban kézműves műhely is működik, illetve úszásoktatásban is részt vehetnek a gyerekek.

A szülőknek biztosítjuk, hogy rendezvényeinken részt vehessenek, elkísérjék gyermekeiket a tehetséggondozó programokra, városi rendezvényekre.

Idén munkákat szociális segítő is segíti, aki mediátori szerepet tölt be.

 

Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében, óvodánk bekapcsolódott két projektbe. 

EFOP-1.4.2-16-2016-00028 „Adj Esélyt a jövőnek”. A projekt keretén belül óvodánkban megvalósul az „Ovicsalogató” program. Ez azért fontos számunkra, mert óvodánk kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a szülőkkel szorosabbra fűzzük a kapcsolatot. Ezzel lehetőséget nyújtunk az újonnan érkező gyermekek, és szüleik számára, hogy betekintést nyerjenek az óvodai életbe. Megismerkedhetnek az óvodában dolgozó szakemberekkel, és a környezettel, ahová a gyermek a későbbiekben járni fog.

Ezen projekt keretén belül kirándulást, és nyári tábort szervezünk a gyermekek számára. Itt hasznos ismeretekre tehetnek szert, számos élménnyel lehetnek gazdagabbak. Ez nagyban segíti az esélyegyenlőség, és hátránykompenzáció megvalósulását. A programok ingyenesen érhetők el, az anyagi és eszköz igény a pályázatból van biztosítva, ezzel is támogatva a nehéz sorban élő családokat.

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 a másik projektünk, ahol óvodánk módszertani központként működik. A projekt keretén belül számos eszköz birtokába jutunk, mely szintén a gyermekek sokoldalúbb személyiség fejlődését, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást teszik lehetővé. Kulturális programokon, kirándulásokon vehetnek részt a gyerekek. A kiadásokat itt is a projekt segítségével tudjuk fedezni. Fontos eleme még a projektnek a kiemelt sajátosságunk hangsúlyozása, mely a szülői kapcsolattartás több színtéren történő megvalósítása. Ennek érdekében egy meghatározott cselekvési terv mentén haladunk. Melynek célja, az óvoda és a család kapcsolatának folyamatos erősítése, az együtt nevelés megvalósulása. A szülők is részesei lehetnek az óvodai életnek, nyílt napokon, rendezvényeken, közös programokon vehetnek részt.
Úgy gondoljuk, ha a szülő is részt vesz az óvoda életében, magáénak érzi, és megbecsüli, értékeli az intézmény erőfeszítéseit, nevelőmunkánk sokkal hatékonyabbá válik.
Ehhez szükséges egy bizalmon és egymás megbecsülésén alapuló kapcsolat, amihez elengedhetetlen, hogy jobban megismerjük a családok életét, szokásait. A projekt egyik célja, az óvodapedagógusok érzékenyítése a hátrányos helyzetű családok iránt. A szociokulturális háttér feltárásával közelebb jutunk a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű családok problémáinak, nehézségeinek megértéséhez, szokásainak megismeréséhez. Ez sokszor magyarázatot ad egyes problémás helyzet vagy konfliktus kialakulására, a gyermekek óvodai viselkedésére, amit viszont a háttér ismeretében már könnyebben kezelhetünk.

2020-ban pedig pályáztunk a „Bázis óvoda” címre is.

Intézményünkben működő tehetséggondozó csoportok:

Csoport Csoportvezetők
Varázskuckó Kézműves Tehetséggondozó Műhely Koncsek Monika
Bozsik ovifoci Komé Alexandra

 

Intézményünk elérhetőségei:

Óvoda neve: Nyírbátori Kerekerdő Óvoda Százszorszép Tagóvodája

Cím: 4300 Nyírbátor, József Attila utca 17.

Intézményvezető: Pappné Takács Ildikó

Tagintézményvezető: Kecskésné Pintye Erika Csilla

Óvoda telefonszáma: 06/42 510-038

Intézményvezetői iroda telefon száma: 06/42 510-335

A titkárság telefonszáma: 06/42 281-863

Email cím: szazszorszepovi17@gmail.com

Óvodánk nyitva tartása: 7:00-tól 17:00-ig