Kecskésné Pintye Erika Csilla (Erika néni)-Óvodapedagógus

Mecznerné Balla Anzselika (Anzsi néni)-Pedagógiai munkát segítő

Füzesi Anikó (Anikó néni)-Pedagógiai asszisztens

Bereczkiné Szilvási Ágota (Ágota néni)-Dajka

 

A 2021/2022-es nevelési évben csoportunk létszáma 19 fő. A nemek szerinti megoszlás aránya megfelelő (9 fiú és 10 lány). Csoportunkat vegyes életkorú gyerekek alkotják: 8 fő nagycsoportos korú, 3 fő középső és 8 fő kiscsoportosunk van.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük az érzelmi biztonság, a nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott, családias légkör megteremtését.

Csoportszobánk jól felszerelt, évszaknak megfelelő dekorációval, szemléltetőeszközökkel díszitett. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek szabad játékára, melyhez rengeteg játékkiegészítő áll rendelkezésükre, ahol a gyerekek megtalálják a számukra megfelelő játéktevékenységet.

A gyermekek fejlesztése érdekében változatos, élményszerző tevékenységeket biztosítunk, életkori és fejlettségi sajátosságaiknak megfelelően.

Kihasználjuk az udvar adta lehetőségeket, mind a környezeti nevelés, mind a mozgásfejlesztés területén.

Fontosnak tartjuk a szabad levegőn való mozgást. Új élmény számukra a nemrég elkészült kerékpárút, melyet nagyon szeretnek használni. Időnként a sószobát is látogatjuk.

Óvodásainkról elmondható, hogy szívesen jönnek óvodába, ragaszkodók, közlékenyek, kedvelik az énekes-mozgásos játékokat. Szeretik ismételgetni a tanult mondókákat, dalokat, verseket. Kedvenceik a mozgással kísért mondókák, versek. A zenehallgatás, tánc hatására kis csapattá kovácsolódnak.

Az asztali tevékenységek közül a barkácsolás, vágás, ragasztás, festés, gyurmázás a legkedveltebb tevékenységük.