Dolgozók:

Pelyák Zsuzsanna (Zsuzsa néni)

Ősiné Hercku Lucie (Luci néni)

Cselenyák Béláné (Magdika néni)

 

Csoportunk fő elve, hogy a beérkező gyermekek nyugodt, derűs, barátságos körülmények között éljék meg mindennapi életüket, amely a kölcsönös tiszteleten alapszik.

Fő tevékenységük a játék, melynek segítségével a fejlődést elősegítő műveltség tartalmakat, ismeretanyagokat beépítve készítjük fel a gyerekeket az iskolai élethez szükséges készségek, képességek elsajátítására. Változatos fejlesztőjáték áll a rendelkezésünkre a fejlődés elősegítéséhez.

Fontos az egészséges élethez szükséges lehetőségek biztosítása a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

Számtalan udvari játék áll rendelkezésükre a mozgásuk fejlesztésére is.

A tehetségesebb gyermekek különféle tehetséggondozó tevékenységekben teljesedhetnek ki:

  • Kézműves tevékenység
  • Bozsik program.
  • Táncszakkör