Óvodánk a falu gyöngyszeme, egyetlen nevelési-oktatási intézménye. Egy csoporttal, kevés létszámmal működik. A fenntartó helyi Önkormányzat anyagi lehetőségeinek megfelelően működteti az óvodát.

Rózsás virágoskertünk, kis veteményesünk az otthonosság érzését sugallja. A játszóudvar tágas, egész év folyamán lehetőséget ad a tiszta, jó levegőn való tartózkodásra. A kevés telepített udvari játékot saját készítésű és vásárolt játékokkal egészítjük ki. Napirendünkben kiemelten kezeljük a szabadban való mozgást.

Madárbarát óvoda lévén folyamatosan figyelemmel kísérjük a hozzánk látogató és itt élő madarakat. Nem feledkezünk el a téli madáretetésről, itatásról.

Belső helyiségeink tágasak, világosak, esztétikusak, a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálják. A gyermekek színes játéktevékenységéhez és harmonikus fejlesztéséhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Gazdagon használjuk a természetes anyagokat. A belső díszítés jelzi az évszakok változásait, a hagyományos ünnepek megtartását.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos, környezetszerető magatartás, szemléletmód, az egészséges életmód szokásainak alakítására. A falu kifogyhatatlan tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít az ide járó gyermekeknek, alkalmat ad az évszakok változásainak megfigyelésére.

Óvodánk erőssége a meghitt, családias légkör, melyet az alacsony létszám, a hagyományok ápolása, a helyi sajátosságok biztosítanak.

A faluban ritkán adódik kulturális program, ezért óvodánk hagyományai között szerepel a farsang és az évzáró megrendezése a falu Kultúrházában. A gyerekek többségében benne rejlik a szereplési vágy. Az előadásra szánt anyagot, projektmódszerrel és a pedagógiai programunkban alkalmazott irodalmi, zenei és mozgásanyaggal tesszük érdekessé a gyerekek számára.

Célunk, hogy az életkori sajátosságokat és az egyéni érési ütemet figyelembe véve minden gyermeket a képességeihez mérten az optimális szintre juttassuk. Az óvodáskor végére rendelkezzenek a tanulási képességhez szükséges pszichikus funkciókkal. Igyekszünk olyan nevelési légkört alakítani, amelyben a gyermek harmonikusan fejlődik, jól érzi magát, szívesen tartozik az óvoda közösségéhez.

A gyermekek nevelésében partnernek tekintjük a szülőket. Segítségükkel bonyolítjuk le a rendezvényeket.  Játszódélutánokat és kézműves műhelyt szervezünk számukra.

Az óvoda dolgozói törekednek a megújulásra, folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel igyekszünk szakmai ismereteinket bővíteni. Nevelési módszereink megújítása érdekében a 2019-2020-as tanévtől alkalmazzuk a Boldog Óvoda programot. Örülünk, hogy Nyírbátor város óvodáihoz tartozhatunk. Így nem érezzük magunkat egyedül a törvényi és társadalmi változások labirintusában.