„Természet útján a népi kultúra megőrzéséhez” a Nyírbátori Kerekerdő Óvoda bemutatkozik:

Óvodánk a Nyírbátori Kerekerdő Óvoda a 2019/2020-as nevelési évtől kezdve, mint székhely intézmény működik az önkormányzat fenntartásában.  A város szívében, de mégis csöndes környezetben helyezkedik el.  Hét esztétikusan berendezett, jól felszerelt csoporttal működik, és több mint 175 gyermek befogadására alkalmas. Minden óvodai csoportunk vegyes életkorú.

Legnagyobb örömünkre 2018. november 15-én átadásra került a kibővített óvoda épülete és udvara. A beruházás 27,5 millió Ft pályázati, valamint 157,5 millió Ft önkormányzati saját forrásból valósult meg. A régi két óvodai épületet összekötő új szárnyban helyet kapott egy csoportszoba, tornaterem, só szoba (fény- és hangterápiával, somokozóval), fejlesztő szoba és kiszolgáló helyiségek. A csoportok részére 350m2 fából készült fedett terasz biztosítja rossz idő esetén is a gyermekek levegőztetését.

Gyepszőnyeggel borított szép, nagy udvarunk a gyermeki mozgásigény kielégítésére teremt lehetőséget, egészséges környezetben. Az árnyékot adó fák alatt gyermekeink megfigyelhetik az énekes madarakat, apró rovarokat. Ez a környezet számtalan többletismeret megszerzésére nyújt alkalmat. Méltó színtere óvodai rendezvényeinknek, ünnepeinknek. Megépült egy kerékpár pálya öntött gumiból, KRESZ táblákkal. A műfüves sportudvaron lehetőség van különböző mozgásos versenyek szervezésére.

Gyermekközpontú nevelésünk családias, derűs légkörben folyik, igyekszünk megteremteni gyermekeink biztonságérzetét. Rugalmas napirendünkkel hozzájárulunk egészséges fejlődésükhöz. Gyermekeink a nap nagy részét szabad játékkal töltik, amely által egyéni képességeikhez mérten fejlődnek testi, verbális, értelmi és szociális képességeik. Naponta hallgatnak mesét, rendszeresen énekelnek, folyamatosan lehetőséget biztosítunk a rajzolásra, a mozogásra, lehetőség szerint a szabadban. Az itt dolgozók nagy hivatástudattal végzik munkájukat, igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni a színvonalas nevelőmunka érdekében. Számukra egyformán fontos minden gyermek. Értik, elfogadják, és ha kell, megismerik a különbözőségeket. Tudnak a gyermekekkel együtt örülni, képesek megtalálni és kibontakoztatni erősségeiket, erre építve felzárkóztatni lemaradást mutató képességeit.

 Pedagógiai programunkban megfogalmazott célunk olyan gyermekek nevelése, akik nyíltak, kreatívak, alkalmazkodó képesek, önként vállalnak feladatot, feladattudatuk, feladattartásuk az iskolai tanulás alapjául szolgál. Kiemelten kezeljük a környezettudatos nevelést, a néphagyomány ápolást, a népi kultúra átadását. Óvodai nevelésünk folyamatában igen sok lehetőséget kínálunk a megfigyelésre, tapasztalatok gyűjtésére, akár spontán, akár az óvodapedagógusok tudatos irányításával. Az élő és élettelen természet jelenségeire, törvényszerűségeire, a miértekre, életkoruknak megfelelően kapnak magyarázatot.  

A természethez való pozitív szemléletmód kialakításában, a hagyományok átörökítésében fontos szerepe van azoknak a közös programoknak, nyílt napoknak, melyeken a szülők is részt vesznek, így betekintést nyernek óvodai életünkbe (Szüreti felvonulás, Fürkész nap, Márton nap, Karácsonyi Ünnepség, Zöld ág járás, Környezetvédelmi napok, Saláta nap). Folyamatosan bővítjük az óvodai szintű programok tárházát.

Nevelő munkánk eredményeképpen 2017-ben Óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda címet. Pályázunk a „Madárbarát Óvoda” címre is.

Óvodánkban a gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek. Nagy örömünkre óvodánk rendelkezik három digitális okos játékkal (DIOO). Ez az interaktív, egyéni fejlesztő eszköz, egy plusz lehetőséget biztosít a részképességek kibontakoztatására, sok oldalról támogatja a gyermekek fejlődését, figyelembe véve egyéni képességeit. A feladatok automatikusan követik a gyermek fejlettségi szintjét, életkori sajátosságait. Újszerű, vonzó, a gyermekek szívesen, bátran használják, ezáltal felkészülnek az iskolai digitális tábla használatára. Nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra.

Óvodánkban működő tehetséggondozó csoportjaink:

Csoport Csoportvezetők
Tűzmanók

 

Veres Jánosné
Ovi Mazsorett Pappné Takács Ildikó

Nyakasné Pataki Erika

Csicsergő tánccsoport Bana Gabriella

Gyarmati Valéria

BOZSIK csoport

 

Papp Zsuzsa
Ovi Jóga csoport

 

Dávid Erika

 

Óvodánkban egy csoport részt vesz a Boldog Óvodai program megvalósításában Célja: a minőségi óvodai élet, teljes érzelmi jólét biztosítása, boldogság élmények, pozitív érzelmek megélése.

Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye.  Célunk: Az évek óta kialakult, jól működő, néphagyományra és környezettudatos nevelésre épülő témahetek, jó gyakorlatok bemutatása az érdeklődők számára.  

Reményeink szerint a hozzánk járó gyerekek szülei azonosulnak céljainkkal, értékrendünkkel és környezettudatos, hagyományápoló programunkkal.

 Óvodánk elérhetőségei:

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda

Nyírbátor, Iskola u. 5. sz.

Intézményvezető: Veres Jánosné

Intézményvezető helyettesek: Jónásné Vári Ibolya, Pappné Takács Ildikó

Óvoda telefonszáma: 06/42 281 343

A titkárság telefonszáma: 06/42 281-863

Intézményvezetői iroda telefon száma: 06/42 510-335

Email cím: ovinyb@gmail.com

Óvodánk nyitva tartása: 700-tól 1730-ig