Nagy Tímea – Óvodapedagógus

Bákonyi Enikő – Óvodapedagógus

Kozma Zsoltné (Kata néni) – Pedagógiai asszisztens

Kerezsiné Nagy Rita – Dajka


 

Nyitottak vagyunk minden új módszer, csoport életét szebbé jobbá tevő dolgok kipróbálására. Elsőként vezettük be a kompetencia alapú nevelést a környezettudatos nevelés kiegészítőjeként, melyben 5 éven keresztül sikeresen működtünk óvodán és az egyesített óvodák rendszerén belül is. Több bemutatót tartottunk városi munkaközösségi foglalkozások keretein belül, a témához kapcsolódóan. Ezen nevelés alapjait, sikeres módszereit a mai napig alkalmazzuk. Nagyon jó és nyitott kapcsolatot ápolunk a szülőkkel. Minden rendezvényünkön megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. A nap bármely szakában állunk rendelkezésükre, és ők is teljesítik kívánságainkat erejükhöz mérten. Óvodán belül sok-sok évvel ezelőtt mi vezettük be elsőként a család és óvoda kapcsolatának mélyítése szempontjából az üstben főzős családi délutánt évzáró után, melyet a mai napig tartunk. Minden karácsonyi ünnepségünk nyílt, ünnepi asztal mellett töltünk el egy meghitt estét. Szintén nyílt minden Anyák napi ünnepségünk is, ahol az Édesanyákat, Nagymamákat köszöntjük. Meleg, családias, szeretetteljes légkörben töltik a gyerekek mindennapjaikat nálunk. A modern technika segítségével facebook oldalunkon képekben tájékoztatjuk érdeklődőinket óvodás életünk alakulásáról. Szintén hagyomány csoportunkban a Szekerezés a szüreti felvonulás alkalmával, és a közös délelőtti szekérdíszítés a szülőkkel. Őszi-tavaszi alkalmakkor néhány lelkes Anyuka, Nagymama segítségével lángost, lapcsánkát, fánkot, almás sütit sütnek a gyerekek, ez is hosszú évekre nyúlik vissza. Rendszeresen tartunk gyümölcsnapot, egészséges ételek napját. Kihasználjuk a közeli sportpálya előnyeit, többször labdajátékozunk, mozgunk, biciklizünk ott. Fontosnak tartjuk, hogy ismerjék városukat, nevezetességeit mindennel megismertetjük őket, ami lehetséges. Kiterjedt társadalmi, szülői kapcsolatok révén ez átlagon felül jól működik csoportunkban. Minden év végén kirándulunk (vadaspark, Pata-tanya, kemping, erdő, vonatozás, buszozás, Harangod- minden alkalommal más helyszínt felkeresve. A város intézményei által meghirdetett rendezvények állandó szereplői vagyunk (rajzverseny, mesemondó, szavalóverseny, asztali díszkészítés, szüreti felvonulás „manóház”, diákszínpad, akadályverseny stb.) A természetben zajló programok nálunk előnyt élveznek, hiszen a közvetlen tapasztalás lehetősége nyílik meg a gyerekek számára. A spontán ismeretszerzés tárháza bővül, gyarapszik ezáltal. Olyan viselkedési és cselekvési normákat, mintákat nyújtunk a gyerekeknek, ami segíti a mindennapi életben való eligazodásukat, beilleszkedésüket, jártasságukat, így a társadalom hasznos tagjává válhatunk, sikeres, boldog emberek lehetnek! Mindezekhez szükséges az óvodapedagógusok szervezőkészsége, mellyel mindkét óvónő nagyon jól rendelkezik, a szülők hozzáállása, ami szintén pozitív, a helyi adottságok figyelembevétele, szponzorok bevonása, a vidámság, jókedv, melyben szintén nincs hiány, és a helyi nevelési programba való beilleszthetősége ami szintén jól működik és a lehetőségek tárházát kínálja számunkra.