Jónásné Vári Ibolya – Óvodapedagógus

Papp-Peleskei Judit – Óvodapedagógus

Kóródinè Baracsi Krisztina – Dajka

Csoportunk hosszú évek óta őrzi városunk egyik legszebb óvodájában a népi hagyományokat.

Az elmúlt nevelési évtől már óvodánk „HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMMAL” dolgozik. Közvetlen környezetünket is a hagyományőrzés tükrében alakítottuk ki,ahol szeretetteljes,érzelmi biztonságot adó,nyugodt légkörben várjuk a gyerekeket. Hagyományőrző szemlélettel, azonos értékrenddel, hitelesen neveljük őket,a gyermeki személyiséget tiszteletben tartva.

Csoportunk összetétele a 2017-2018 nevelési évben: Vegyes életkorú: 24fő,és 1 előfelvételis. Ebből 12 nagy,4középsős,9 kiscsoportos. Nemek szerint 16 lány,9 fiú.

A néphagyomány ápolása, népszokások megismerése, kulturális örökségünk átadása, a gyermekek érzelmein keresztül, a családok bevonásával történik.

A népszokások,j eles napok,a naptári évhez,évszakok változásaihoz,az emberi élet sorsfordulóihoz kötődnek. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a hagyományápolást, biztosítva hozzá az optimális feltételeket. Átvonul az óvodai élet valamennyi tevékenységi területén, nevelési rendszerén, a komplexitás elvét követve. Mivel a gyermek legfőbb tevékenysége a játék, elsősorban a szabad játékban valósul meg a legtöbb tapasztalási lehetőség, spontán tanulás, melyhez sok-sok élményt biztosítunk. Játékukat felszabadultság, vidámság és kreativitás jellemzi.

Csoportunk programjai dinamikusak, eseménydúsak,élményekben gazdagok, többnyire közös  a szülőkkel,akik érdeklődőek,aktívak. Ezeken a programokon betekintést nyerhetnek a munkánkba,megismerhetik nevelési rendszerünket,módszereinket.

A közös együttlétek által nemcsak a gyerekek, de  a szülők közt is alakultak barátságok.

PROGRAMJAINK: Szüreti felvonulás, Őszi mezőgazdasági munkák,Tők-hét,Márton-nap,Karácsony,Farsang-kiszebáb égetés, Zöldágjárás,Közlekedési nap,Családi nap.

Az óvodai programok mellett,részt veszünk városunk különböző rendezvényein.

Egy-egy rendezvényen néptánccsoportunk Szatmári népviseletben, népi játékfűzéssel lép fel, ami számunkra mindig megtisztelő feladat,és nagyon büszkék vagyunk rájuk.

A néptánc mindennapi életünk része, mert a gyerekeknek természetes igényükké vált.

Gyerekeink rendelkeznek színházbérlettel, ahol színvonalas előadásokat tekinthetnek meg. Élményszerző séták alkalmával megfigyeljük az évszakok, változását, terméseket gyűjtünk, különböző kiegészítő eszközöket készítünk, melyekkel játékukat gazdagítjuk.

Sokat tartózkodunk a levegőn,minél több lehetőséget biztosítva a szabad mozgásra,védve a gyermekek egészségét. Ebben segít a só szoba, melyet igyekszünk minél többet igénybe venni,hiszen nagyon jó hatással van  a gyermekek szervezetére. A  elegendő vitamin fogyasztását segíti a gyümölcsnap.

Gyermek fejlődését segíti egy kiváló óvodai  eszköz,a DIOO /Digitális  Okos Játék Óvodásoknak/ melyet heti rendszerességgel használ minden gyerek. Remekül fejleszti a gyermeket játékosan,úgy ,hogy Ő örömét leli benne,és a szülő is folyamatosan tájékozódik,milyen szinten áll a gyermeke.

Gyermekeink nyitottak, fogékonyak, szívesen tevékenykednek, egészséges önbizalommal rendelkeznek. Jól érzik magukat velünk az óvodában,és ettől többet nem is kívánhatunk.