Puskás Jánosné (Emese néni) – Óvodapedagógus

Gyarmati Valéria – Óvodapedagógus

Zatureczki Józsefné  (Rózsa néni) – Dajka

 

Alapvető fontosságnak tartjuk a gyermekek és az óvónők közvetlen kapcsolatát, mert ez jó lehetőséget ad gyermekeink érdeklődésének, aktivitásának kibontakoztatására. Ennek megvalósítása érdekében: vidám, derűs, családias légkört teremtünk, ahol biztonságban érezhetik magukat. Bátran, bármiről beszélhetünk. Játéktereink kialakítását a csoport összetétele határozza meg, ahol életkori sajátosságaiknak megfelelően, elmélyülten tevékenykedhetnek. Mivel, alapvető tevékenységi formájuk a játék, a mozgás, változatos eszközökkel, ötletekkel, szerepvállalással gazdagítjuk tevékenységeiket, egyéni ötleteik megvalósításához biztosítjuk a tárgyi feltételeket. Mindennapi tevékenységeink az ábrázolás, mese-vers, mozgásos játék. Szeretnek énekelni, körjátékokat játszani, spontán „zene-bonát” létrehozni. Imádnak tornázni, mozogni, akár az udvaron, vagy a csoportszobában. Kezdeményezéseinket a komplexitás, a játékosság, játékosa ágyazott ismeretnyújtás jellemzi mivel egyéni képességeik, készségeik fejlődését egyéniségük kibontakoztatását ez által látjuk eredményesnek.A szülőkkel kölcsönösen jó kapcsolatot ápolunk. Nyílt napokat szervezünk évente többször, ahol betekintést nyerhetnek munkánk egy részére. Gyűjtőmunkáinkban aktívan részt vesznek. Ez a jó kapcsolat: a közös nevelésünk, eredményességének meghatározó része. Óvodánk programjából adódóan, környezetünk védelmére, megóvására, szépségének fontosságának megláttatására ösztönözzük őket. Udvarunk jó lehetőségeket kínál. „ Mert cselekedeteinket mindig valamilyen érzelem kíséri. Az érzelem motivál, színez, aktivizál, tevékenységre serkent.” Pszichológiai alapfogalmak