Griger Ibolya – Óvodapedagógus

Pataki Nóra – Pedagógiai munkát segítő

Mészáros Lászlóné (Zsóka néni) – Dajka

Barátságos, családias hangulatú csoportszobába várjuk a gyerekeket. Próbálunk minél bensőségesebb, nyugalmat árasztó légkört teremteni annak érdekében, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Tudjuk azt, hogy minden gyermek egy és megismételhetetlenül egyedi, ezért nagyon odafigyelünk az egyéni sajátosságokra és a differenciált bánásmódra. Gyermekeink nagyon barátságosak, kreatívak, segítőkészek, talpraesettek. Legfőbb tevékenységi formánk a játék, játékos megtapasztalás, hiszen utánzás és tapasztalás útján fejlődnek a legjobban. Nagyon szeretünk barkácsolni, énekelni, verselni, mesélni. Népszerű nálunk a mozgásos tevékenység szabadban és csoportban egyaránt. Mindennapjainkban kiemelt szerepet kap a környezetvédelem. A környezet megismeréséhez nagy segítséget nyújt az óvoda udvarához tartozó erdős rész, ahol megfigyelhetjük a madarakat, megismerkedhetünk különböző fa fajtákkal illetve megvizsgálhatjuk a rovarokat, bogarakat. Sokféle óvodán kívüli programot szervezünk pl.: kirándulást, színház és múzeumlátogatás, élményszerző sétákat. A szülőkkel segítő, empatikus, együttműködő kapcsolatot ápolunk. Sok ötlettel, gyűjtőmunkával, eszközzel segítik nevelő munkánkat. Lehetőséget teremtünk arra, hogy betekinthessenek a mindennapi életünkbe pl.: egészségnapokat szervezünk, mézeskalácsot sütünk, illetve a különböző rendezvényeinken is szívesen látjuk a szülőket. Nagy örömünkre szolgál, az udvarunkon lévő kerékpárút, aminek nagy sikere van a gyerekek körében. Csoportunk egy nyugodt, rácsodálkozásra lehetőséget adó hely, ahol a felnőttek is megértéssel fordulnak egymás felé, ahová örömmel jár óvodás és szülő is egyaránt.